SmsB har en egen miljöstation typ simplex.

Miljöstationen är uppställd på klubbens varvsplats (se bild).

Här finns också simplexfaktura (sommaren 2018) som klubben betalt för hanteringen av miljöstationens avfall.