Aktivitet Tid
* Årsmöte Konditori Bisquit
Ringvägen 54
16/3, 16:00 Årsmöte
Efter årsmötets avlutande hålls årsfest på Grekiska Kolgrillsbaren, Ringvägen 57 ca 18:00
* Sjösättning & Inplockning 4/5 08:00 och 5/5 09:00
Arbetsplikt båda dagarna
Observera att:
Samtliga båtar skall vara avtäckta och sjösättningsklara!
Det är varje båtägares ansvar att hålla rent och snyggt framför sin egen bryggplats samt att städa efter sig på varvsplatsen. Studera också dokumenten Säker sjö- och torrsättning, Egen säkerhetskontroll och Egenkontroll.
 
* Båtklubbarnas dag slutet av augusti (datum ännu ej bestämt).
Frivilligt deltagande.
Mer information; www.batklubbarnasdag.se
 
* Utplockning & Uppdragning 5/10 08:00 och 6/10 09:00
Arbetsplikt båda dagarna
Båtarna skall vara i sjödugligt skick!
Båtarna skall vara täckta 1 månad efter torrsättning!
 
* Höstmöte 14/11 19:00
Konditori Bisquit, Ringvägen 54
 
* Arbetsplikter sker vår och höst