Båtförbund
Svenska Båtunionen (SBU)
Saltsjön-Mälarens Båtförbund (SMBF)

Väderprognoser
Kustobservationer
Kustväder Mälaren
Sjöräddningsällskapets kustväderprognoser

Väderapp
Sjäfartsverkets väderapp ViVa

Båtinfo
Maringuiden

Båttillbehör
Erlandsons Brygga
Sea Sea

Svenska Jjö