Kalendarium 2023-2024

* Årsmöte 202423/3 kl 17:00
Josephine’s by Ronaldo (fd Bisquit), Ringv. 54
Mer info kommer

* Sjösättning & Inplockning 20236-7 maj 8:00 resp. 9:00
Arbetsplikt båda dagarna
Observera att:
Samtliga båtar skall vara avtäckta och sjösättningsklara!
Det är varje båtägares ansvar att hålla rent och snyggt framför sin egen bryggplats samt att städa efter sig på varvsplatsen. Studera också dokumenten Säker sjö- och torrsättning, Egen säkerhetskontroll och Egenkontroll. Läs också utdrag från SMBF angående Biocidfärger.

* Båtklubbarnas dag slutet av augusti (datum ännu ej bestämt).
Frivilligt deltagande.
Mer information; www.batklubbarnasdag.se

* Utplockning & Uppdragning/Torrsättning 20237-8 oktober, 8:00 resp 9:00
Arbetsplikt båda dagarna
Båtarna skall vara i sjödugligt skick!
Båtarna skall vara täckta 1 månad efter torrsättning!

* Höstmöte 20239 November, 19:00
Plats meddelas senare

* Arbetsplikter sker vår och höst
* Båtägare rekommenderas att se till sin båt en gång i månaden sommar såväl som vinter!