Kalendarium 2022

* Årsmöte24/3 kl 19:00
Josephine’s by Ronaldo (fd Bisquit), Ringv. 54
Proposition angående ändring i stadgarna
Andra beslutet

* Sjösättning & Inplockning7-8 maj 8:00 resp. 9:00
Arbetsplikt båda dagarna
Observera att:
Samtliga båtar skall vara avtäckta och sjösättningsklara!
Det är varje båtägares ansvar att hålla rent och snyggt framför sin egen bryggplats samt att städa efter sig på varvsplatsen. Studera också dokumenten Säker sjö- och torrsättning, Egen säkerhetskontroll och Egenkontroll. Läs också utdrag från SMBF angående Biocidfärger.

* ÅrsfestPrel 28/5
Plats ännu inte bestämt

* Båtklubbarnas dag slutet av augusti (datum ännu ej bestämt).
Frivilligt deltagande.
Mer information; www.batklubbarnasdag.se

* Utplockning & Uppdragning8-9 oktober, 8:00 resp 9:00
Arbetsplikt båda dagarna
Båtarna skall vara i sjödugligt skick!
Båtarna skall vara täckta 1 månad efter torrsättning!

* Höstmöte10 November, 19:00
Plats ännu inte bestämt

* Arbetsplikter sker vår och höst
* Båtägare rekommenderas att se till sin båt en gång i månaden sommar såväl som vinter!