SmsB Miljöstation

SmsB har en egen miljöstation typ simplex.

Miljöstationen är uppställd på klubbens varvsplats (se bild).

Här finns också simplexfaktura (sommaren 2018) som klubben betalt för hanteringen av miljöstationens avfall.